Privacyverklaring

YNSKE COACHING & COMMUNICATIE (Ynske Veenstra), gevestigd aan de Londenlaan 17 in Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • YNSKE COACHING & COMMUNICATIE
 • Ynske Veenstra
 • 3446AD Woerden
 • 06 45 91 61 55
 • info@ynskeveenstra.nl
 • www.ynskeveenstra.nl
 • Contactgegevens

  Ik ga om met de bescherming van jouw persoonsgegevens zoals ook ik wil dat er met mijn persoonsgegevens wordt omgegaan.

  Persoonsgegevens die worden verwerkt

  Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten, van de website van YNSKE COACHING & COMMUNICATIE (www.ynskeveenstra.nl) en/of omdat je zelf gegevens aan mij verstrekt via persoonlijk of telefonisch contact of via het invullen van het contactformulier op de website.

  De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden

  Coachee:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Werkgever (indien van toepassing)
 • Functie (indien van toepassing)
 • Factuuradres en bankrekeningnummer (als jij zelf de opdrachtgever bent)
 • Informatie die van belang is voor het coachings-/begeleidingstraject
 • Opdrachtgever (indien van toepassing):

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Adres
 • Functie
 • E-mailadres
 • Factuuradres en bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld over gezondheid, worden door mij niet expliciet gevraagd. Het kan voorkomen dat je deze wel relevant vindt en actief verstrekt, bijvoorbeeld in toelichtingen in een intakeformulier. Dit ter voorbereiding op of tijdens de coachsessies – mondeling, schriftelijk of per e-mail. Ik verwerk de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om mijn opdracht uit te kunnen voeren.

  Doel verwerken persoonsgegevens

  Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de opdracht uit te voeren
 • Om coaching en begeleiding op maat te geven
 • Voor het afhandelen van de offerte en de betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het (mogelijk) verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten indien van toepassing
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als men hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Bewaartermijn

  Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieГ«n van persoonsgegevens worden gehanteerd:

 • Standaard persoonsgegevens: fiscale bewaartermijn 7 jaar
 • Persoonsgegevens om online informatie toe te kunnen sturen zoals een (mogelijke) nieuwsbrief: zolang je zelf ingeschreven wilt blijven
 • Gevoelige of bijzondere persoonlijke gegevens, verzameld in voorbereiding op en tijdens onze sessies en begeleiding: binnen uiterlijk 1 maand na afronding van het begeleidingstraject vernietig ik het digitale en het papieren dossier
 • Delen van je gegevens met derden

  Ik deel en verkoop jouw gegevens niet met / aan derden. Eventuele samenwerking met een derde zal altijd gepaard gaan met een grote zorg voor privacy. Ik verstrek jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

  Cookies bij websitebezoek

  Via de website van YNSKE COACHING & COMMUNICATIE (www.ynskeveenstra.nl)worden algemene bezoekgegevens bijgehouden Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. De informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YNSKE COACHING & COMMUNICATIE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik in een computer-/mailbestand naar jou te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ynskeveenstra.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek.

  Wijzigingen

  YNSKE COACHING & COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 2 december 2021.

  Heb je nog vragen over dit privacybeleid, neem dan contact met me op. Dat kan via info@ynskeveenstra.nl of via telefoonnummer 06 45 91 61 55.